فهرست

ترتیب بر اساس:
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
127 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
103 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
177 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
190 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
105 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
162 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
780 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
اطلاعات بیشتر