فهرست

ترتیب بر اساس:
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
102 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
102 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
313 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
610 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
ون (Minivan)
قدرت موتور
300 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
105 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
143 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
100 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر