فهرست

ترتیب بر اساس:
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
50 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
132 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
پیکاپ (Pickup)
قدرت موتور
190 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
635 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر