فهرست

ترتیب بر اساس:
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
120 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
120 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
110 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
563 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
604 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
240 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
110 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
اطلاعات بیشتر
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
190 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
اطلاعات بیشتر