به تازگی عینک هوشمند توسط دانشمندان ساخته شده است که در مینی کوپر مورد استفاده قرار گرفته است و به کمک راننده می آید.

تاکنون اطلاعات اندکی مربوط به این نوآوری وجود دارد اما فناوری واقعیت افزوده برای مینی کوپر می‌تواند یک تحول اساسی باشد.

این عینک در حالی که راننده خودرو را می‌راند یک صفحه نمایش واقعیت افزوده نمایش می‌دهد.

به عنوان مثال زمانیکه می‌خواهد پارک کند نشان می‌دهد تا چه فاصله باید عقب رود.

همچنین در بزرگراه‌ها فلشهایی ظاهر می‌شوند که نشان می‌دهند راننده باید به کدام سمت حرکت کند.

هنوز جزییاتی درباره قیمت این فناوری یا زمان عرضه آن وجود ندارد.

باید منتظر ورود این تکنولوژی در آینده ای نزدیک در صنعت خودرو باشیم.

منبع : اروندپلاک