غول فناوری جهان یعنی کمپانی گوگل که بزرگترین موتور جستجوگر جهان را داراست به تازگی گزارشی ارائه داده است که در آن نشان می دهد کدام برندهای خودرویی بیشترین میزان جستجو را در این جستجوگر داشته اند.

طبق گزارش این کمپانی، برند تویوتا برندی است که بیشترین میزان جستجو را در گوگل در سرتاسر جهان در سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داد. در این گزارش همچنین برند ولوو کمترین جستجو را در میان کاربران داشته است. پس از برند زاپنی تویوتا، ۳ برند BMW، هوندا و هیوندای رتبه های دوم تا چهارم را از آن خود نمودند.

برند خودرویی

در این گزارش گوگل، رتبه بندی جستجوها به تفکیک کشورها و قاره ها منتشر گشته است. نکته قابل توجه در این گزارش مربوط به کشورمان بوده که نشان می دهد هیچ برندی بنسبت به برندهای دیگر در زمینه جستجوی گوگل، برتری فاحش و قابل توجهی ندارد و همه برندها تقریبا به یک اندازه مورد جستجو قرار می گیرند.

آمار جسنجوی کاربران گوگل در میان برند خودروها به تفکیک قاره ها بدین شرح است :

قاره آمریکا : رتبه اول : تویوتا – رتبه دوم : هوندا

قاره اروپا : رتبه اول : BMW – رتبه دوم : رنو – رتبه سوم : فولکس واگن

قاره آسیا : رتبه اول : هیوندای – رتبه دوم : تویوتا – رتبه سوم : BMW

قاره آفریقا : رتبه اول : هیوندای – رتبه دوم : تویوتا – رتبه سوم : BMW