این تفکر در بسیاری از آقایان وجود دارد که رانندگی خانم ها در جاده و خیابان پر از ایراد و اشکال است و گرچه خانم ها در برخی از زمینه ها استعداد خوبی دارند اما در زمینه راندن خودروها قابلیت های خاصی ندارند.

چنین تفکری چه بسا در مورد رانندگی خانم ها در خودروهای اسپرت عمیق تر باشد چرا که خودروهای اسپرت های واقعی مهارت و استعداد و البته جسارت خاصی را می طلبد که شاید تنها تعداد کمی از آقایان چنین ویژگی هایی را داشته باشند.

ما در ادامه کلیپی تماشایی از رانندگی یک خانم با خودروی اسپرت و آشنای آئودی یعنی R8 V10 Plus را برایتان آماده کرده ایم تا شاید تا حدودی این طرز تفکر که خانم ها از استعدادی قوی در رانندگی برخوردار نیستند را زیر سوال ببرد. این کلیپ جذاب را مشاهده کنید.