216 وسایل نقلیه موجود

سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
177 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
4WD
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
305 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
AWD
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
441 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
AWD
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
258 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
AWD
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
130 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
FWD
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
370 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
4WD
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
333 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
AWD
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d9%86%d8%b2-e-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%87-2018/" title="مرسدس بنز E کلاس کوپه 2018"]
سبک بدنه
استیشن (Wagon)
قدرت موتور
550 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
AWD
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85%d9%88-2018/" title="پورشه پانامرا توربو اسپرت توریسمو 2018"]
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
421 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
RWD
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
466 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
RWD
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
367 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
انتقال قدرت به چرخ ها
AWD
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
305 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
275 اسب بخار
نوع گیربکس
دستی
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
FWD
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
135 اسب بخار
نوع گیربکس
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
720 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
انتقال قدرت به چرخ ها
RWD
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
510 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
AWD
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
550 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
AWD
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87-gts-2019/" title="مازراتی لوانته GTS 2019"]
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
469 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
AWD
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
360 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86-gts-2018/" title="پورشه ماکان GTS 2018"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
252 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
188 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%a7-2018/" title="هیوندای سوناتا 2018"]
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
370 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
231 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
208 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
161 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
113 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
306 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
143 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
575 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
100 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
450 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
ام پی وی (MPV)
قدرت موتور
163 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
پیکاپ (Pickup)
قدرت موتور
284 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
661 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
110 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
136 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
237 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
310 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
585 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
186اسب بخار
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
386 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
400اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
174 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
155 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
424 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
405 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
244 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
469 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d9%86%d8%b2-s-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%84%d8%aa-2018/" title="مرسدس بنز S کلاس کابریولت 2018"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
140 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
405 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
334 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
256 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
انتقال قدرت به چرخ ها
FWD
سبک بدنه
استیشن (Wagon)
قدرت موتور
120 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
435 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
573 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
72 اسب بخار
نوع سوخت
هیبریدی
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
610 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
4000 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d9%86%d8%b2-c63-amg-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%84%d8%aa-2017/" title="مرسدس بنز C63 AMG کابریولت 2017"]
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
310 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
240 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d8%b1%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%88%d9%88-%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%88%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8%d9%84-2017/" title="رنجروور ایووک کانورتیبل 2017"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
314 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
137 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
354 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
197 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
132 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
238 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
326 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%db%8c-4-%da%af%d8%b1%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%87-2018/" title="بی ام و سری 4 گرن کوپه 2018"]
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
469 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d9%86%d8%b2-s-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%87-2018/" title="مرسدس بنز S کلاس کوپه 2018"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
510 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%81%d9%88%d9%84%db%8c%d9%88-2018/" title="آلفارومئو استلویو کوادریفولیو 2018"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
131 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
540 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
416 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
370 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d9%88-m2-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%87-2018/" title="بی ام و M2 کوپه 2018"]
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
272 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%be%da%98%d9%88-308-gti-%d9%85%d8%af%d9%84-2018-%d8%9b%d9%87%d8%a7%da%86-%d8%a8%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c/" title="پژو 308 GTi مدل 2018"]
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
365 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
141 اسب بخار
نوع سوخت
هیبریدی
سبک بدنه
استیشن (Wagon)
قدرت موتور
450 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d8%a2%d8%a6%d9%88%d8%af%db%8c-rs4-%d8%a2%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa-2018-%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86/" title="آئودی RS4 آوانت 2018"]
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
275 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
381 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d9%86%d8%b2-gla45-amg-%d9%85%d8%af%d9%84-2018/" title="بنز GLA45 AMG مدل 2018"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
188 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
141 اسب بخار
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
400 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
612 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
431 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%db%8c-4-%d9%85%d8%af%d9%84-2018-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1/" title="بی ام و سری 4 2018"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
333 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d9%86%d8%b2-e-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%84%d8%aa-2018/" title="مرسدس بنز E کلاس کابریولت 2018"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
575 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
197 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
هیبریدی
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
231 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
252 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
240 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
دیزل
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%81%d9%88%d9%84%da%a9%d8%b3-%d9%88%d8%a7%da%af%d9%86-%d8%aa%db%8c%da%af%d9%88%d8%a7%d9%86-allspace-2018/" title="فولکس واگن تیگوان Allspace مدل 2018"]
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
120 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
294 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
113 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
510 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
180 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
225 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
125 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa-2018-%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9/" title="فورد اکو اسپرت 2018"]
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
181 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
ام پی وی (MPV)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%81%d9%88%d9%84%da%a9%d8%b3-%d9%88%d8%a7%da%af%d9%86-%da%af%d9%84%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d9%86-2018/" title="گلف اسپرت ون 2018"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
423 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
258 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
440 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
279 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
272 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
152 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
163 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
380 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
156 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
128 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
175 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
477 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
740 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b1-s-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1-2018/" title="لامبورگینی آونتادور S رودستر 2018"]
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
370 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
138 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
106 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
290 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%af-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8%d9%84-2018/" title="فورد موستانگ کانورتیبل 2018"]
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
68 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%da%86-%d8%a8%da%a9-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%a6%d9%86-c3-2017/" title="سیتروئن C3 مدل 2017"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
124 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
600 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
184 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
161 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%87%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7-s5-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1/" title="هایما S5 توربو"]
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
135 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d8%aa%db%8c%da%af%d9%88-5-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%da%86%d8%b1%db%8c/" title="تیگو 5 جدید"]
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
333 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
158 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
 • افزودن برای مقایسه
 • [addtoany url="https://khodrovitrin.ir/listings/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%81%d8%a7%d9%86-820-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1/" title="لیفان 820"]
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
156 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
127 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
103 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
177 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
190 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
105 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
162 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
780 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
102 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
102 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
313 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
610 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
ون (Minivan)
قدرت موتور
300 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
105 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
143 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
100 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
50 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
249 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
140 اسب بخار
نوع گیربکس
دستی
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
132 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
پیکاپ (Pickup)
قدرت موتور
190 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
635 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
149 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
120 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
110 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
563 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
604 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
280 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
110 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
190 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
102 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
570 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
130 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
130 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع گیربکس
دستی
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
295 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
765 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
71 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
135 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
416 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
800 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
450 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
ام پی وی (MPV)
قدرت موتور
110 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
ون (Minivan)
قدرت موتور
287 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
570 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
پیکاپ (Pickup)
قدرت موتور
446 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
258 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
503 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
175 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
290 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
265 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
پیکاپ (Pickup)
قدرت موتور
258 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
116 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
436 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
1521 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین