فهرست

ترتیب بر اساس:
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
225 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
125 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
181 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
ام پی وی (MPV)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
423 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
258 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
440 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
279 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین