فهرست

ترتیب بر اساس:
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
370 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
138 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
106 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
314 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
68 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
124 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
600 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
184 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین