غیر الزامی شدن ثبت سند خودرو در دفترخانه ها

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از غیر الزامی شدن ثبت سند خودرو در دفترخانه ها خبر داد.

به نقل از پایگاه شهر خبر، سخنگوی نیروی انتظامی در مورد ثبت سند خودرو تاکید کرد که سند خودروی صادر شده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی برای مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد.

سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به طولانی شدن ابهام ایجاد شده در مورد ثبت سند خودرو میان اعضای کانون سر دفترداران و پلیس، اظهار کرد: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، در نهایت قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

غیر الزامی شدن ثبت سند خودرو در دفترخانه

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به پاسخ مجلس شورای اسلامی به مکاتبه پلیس گفت: بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، بر اساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر اقتدار نیروی انتظامی است.

غیر الزامی شدن ثبت سند خودرو در دفترخانه

وی اضافه کرد: همچنین ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی نیر تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

مطالب مرتبط :

رد اظهارات سخنگوی ناجا پیرامون ثبت سند خودرو

تویوتا لندکروز وارد ناوگان پلیس کشور شد

برخورد پلیس با خودروهای حامل حیوانات

دنا پلاس در ناوگان پلیس کشور سنگال