گمرک جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین بخشنامه خود ارزش خودروهای تویوتا C-HR ساخت ترکیه و ژاپن را منتشر نمود.

در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورت جلسه شماره ۶۴۶ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، ارزش انواع سواری های  “تویوتا” مدل ساخت ۲۰۱۷ کشور ژاپن و ترکیه به نمایندگی شرکت ایرتویا به شرحجدول زیر ارسال میگردد.

متقضی است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

قیمت‌های درج شده در جدول زیر بر مبنای “یورو” می باشد :

 

تویوتا C-HR

تویوتا C-HR

مطالب مرتبط:

تویوتا کمری یکی از مدل های پرفروش تویوتا در سال های گذشته بوده است خودرویی که هم می توان به آن نگاه خانوادگی داشت و هم نگاه اسپرت…